Boer Sil

Zelfoogsttuin, werken met paarden, Westerspelt, biologische markt 

Werken met de paarden

Mijn grote passie!

Vroeger zag je overal op het boerenland boeren werken met paarden. Het is een nostalgisch ouderwets beeld voor de meeste mensen. En het roept bij veel mensen ook weer oude verhalen op.

Tegenwoordig heeft de tractor vol gas het paard ingehaald in deze steeds sneller wordende wereld. Veel gemaakte argumenten zijn dan ook: een tractor is makkelijker, sterker, luistert altijd en het werk gaat veel sneller.

Het zijn argumenten die allemaal kloppen, maar voor mij als natuurlijke boer en groot paardenliefhebber ben ik constant op zoek naar de band met het bedrijf, met de grond en dus ook met de paarden. Als ik met paarden werk beleef ik alles veel bewuster. Ik hoor de aarde over het ploegrister glijden, ik voel de bodem onder mij voeten veren en ik leer mijn bodem kennen. Waar heeft de bodem structuurschade opgelopen of waarom groeit nou dát onkruid op die plek.

Het gevoel van het samenwerken en samenzijn met zo’n prachtig en gevoelig dier. Allebei in het zweet werkend het land cultiveren is onbeschrijfelijk.  

Naast mijn grote passie voor paarden hebben trekdieren ook voordelen voor de bodem en bedrijf. Trekdieren verdichten de bodem veel minder en geven bodemorganismen ook de kans de bodem weer makkelijk te herstellen. Vroeger zag je nooit plassen water op het land staan, terwijl het tegenwoordig gewoon is geworden in het boerenlandschapsbeeld en dat vind ik ontzettend zonde.  

In deze tijd zie ik bij veel boeren dat ze de bodem niet meer zien als het zwarte ‘goud’ maar als een medium voor hun opbrengst. Terwijl naar mijn inziens je bodem moet vertroetelen, want op een gezonde bodem groeien gezonde groenten. Waar mijn bodem jaar na jaar ‘gezonder’ wordt zie ik in mijn omgeving ’s zomers veel droogte op het land en ’s winters veel nattigheid.

Ik probeer de bodem levendig te krijgen door compost en eigen paardenmest te gebruiken. Dat is ook nog een voordeel van een trekdier, want de mest kan je weer gebruiken op de akker.

Met een trekdier krijg je kringloop op je bedrijf. Bijvoorbeeld het gras wat ik als boer inzaai om dat perceel ‘rust’ te gunnen en om het onkruid te kunnen onderdrukken, maai ik en gebruik ik weer als paardenvoer. Tevens gebruik ik de paarden om het gras te maaien en te hooien. Op deze manier hoef ik geen fossiele brandstof te kopen en werk ik (bijna) CO²-neutraal.

Hieronder de kringloop van het paard en de trekker op het bedrijf. Maar het belangrijkste blijft voor mij toch mijn passie om te werken en om te gaan met deze ontzettend sterke dieren.